Registrera ditt intresse


Södertälje fibernät
- en del av Svensk Infrastruktur


Svensk Infrastruktur gräver ner fiberkablar i gatan i Södertälje kommun

Under 2015 gräver Svensk Infrastruktur ner fiberkablar i gatan i Södertälje kommun. Kommunen är ingen aktiv part i fiberutbyggnaden så har du frågor om vår utbyggnad hänvisar vi till vår kundtjänstavdelning på nummer 08-55 117 110. Många boende hör fortfarande av sig till oss då de missat informationen om uppgraderingen och nu önskar fiberansluta fastigheten.

Har du inte fått någon information om utbyggnaden, men är intresserad av att fiberansluta din fastighet ber vi dig mejla intresse@svenskinfrastruktur.se


Välj fritt bland leverantörer
i det öppna nätet

TV, telefoni och bredband

  • 1000 Mbit/s bredband
  • Olika TV paket
  • Telefoni från 29 kr i månaden
Läs mer >>

Anledningen till att

90%

väljer att ansluta sin villa till det öppna nätet är bättre tjänster till lägre pris.

Läs mer >>